Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURAMC GALLERY NEW YORK .USA2019
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURACITES DES ARTS PARIS2019
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOZIUM LIKOVA KUMANOVËSHOQATA E ARTISTËVE FIGURATIV KUMANOVË2019
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOSIUMDRAUDACUM GOSTIVAR 2018
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOSIUM AYDIN TURKEY 2018
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOSIUMEGE UNIVERSITY IZMIR 2017
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOSIUMMUSEUM OF CITY SKOPJE 2017
BURIM UKIÇIINTERNATIONAL ART SYMPOSIUM DRAUDACUM GOSTIVAR 2017
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURA CITES DES ARTS PARIS 2015
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURA MC GALLERY NEW YORK .USA2013
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURA GALERIA NACIONALE ÇIFTE HAMAM SHKUP2013
BURIM UKIÇIEKSPOZITE PERSONALE ME PIKTURAQENDRA PER ART DHE KULTURË LOJA TETOVË2007
BURIM UKIÇIEKSPOZITË PERSONALE ME PIKTURA GALERIA E ARTEVE TETOVË2009

View publications by citation.

Publications, in process.