Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DASHMIR IDRIZICHALLENGES FACED BY THE HIGHER EDUCATION IN FYROM ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY- NEW YORK, NY 10017, USA2014
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DASHMIR IDRIZI“ MEDIUMET DHE PRITJA”UNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËSTETOVE
DASHMIR IDRIZI“POLITIKA DITORE PENGESË PËR ZHVILLIMIN E SUKSESSHËM TË ARSIMIT SIPËROR NË RM”.SFIDAT E ARSIMITSHKODER
DASHMIR IDRIZI“FILLET E ARSIMIT SIPËROR NË MAQEDONI- MUNDËSITË REALE PËR ARSIMIM SIPËROR NË GJUHËN SHQIPE” SFIDAT E ARSIMITSHKODER
DASHMIR IDRIZI“ ARSIMI SIPËROR NË MAQEDONI:-THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I “UNIVERSITETIT TË TETOVËS”.SEMINARI I ALBANOLOGJISETETOVE-UT
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
DASHMIR IDRIZI KOMUNIKIMI ME PUBLIKUNLUMA GRAFIK -TETOVE2016978-608-4800-08-8
DASHMIR IDRIZISFIDAT E ARSIMIT SIPEROR NE GJUHEN SHQIPE NE RMLUMA GRAFIK-TETOVE2013978-9989-788-65-9

View publications by citation.

Publications, in process.