Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FAZLIA M. DRITASISTEMI EVROPIAN MBI MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUTHERITAGE331-3412016
FAZLIA M. DRITADEBATING SOVEREIGHNTY: SELF-ENCOUNTERS OF LIMITATION IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAWREVISTA DE STIINTE POLITICE4822-3220152344-4452
FAZLIA M. DRITADEMOKRACIA DHE E DREJTA E VETOSJUSTICIA3-4123-13220151857-8454
FAZLIA M. DRITAУЛОГАТА НА ПРЕГОВОРИ ВО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИПОЛИТИЧКА МИСЛА4679-912014
FAZLIA M. DRITAE DREJTA E BARAZISË SOVRANE DHE KUFIZIMI I SAJ NË ANËTARËSIMIN NË NATOVIZIONE22/1849-85520141409-8962
FAZLIA M. DRITANDIKIMI I NDËRMJETËSIMI PËR ZGJIDHJET PAQËSORE TË KONTESTEVE NDËRKOMBËTAREJUSTICIA22014
FAZLIA M. DRITAPAJTIMI I PALËVE PËR TË DREJTËN KOMPETENTE NË PROCESIN E ZGJIDHJES SË KONTESTEVEJUSTICIA12013
FAZLIA M. DRITAПРАВО НА ВЕТО НЕДЕМОКРАТСКИ ИНСТРУМЕНТ ВО ОДНОС НА РЕФЕРЕНДУМОТЕВРОДИЈАЛОГ172013
FAZLIA M. DRITAСОГЛАСНОСТ ЗА МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО – ПРАВНААРБИТРАЖАПРАВНИК212012
FAZLIA M. DRITAКАПАЦИТЕТОТ НА ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА КАКО ПРЕДИЗВИК ЗА ИДНО СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ЕВРОТОПОЛИТИЧКА МИСЛА372012
FAZLIA M. DRITAKOMPETENCAT E KOMISIONIT EVROPIAN DHE RAPORTI I TIJ ME RMULPIANUS1/2011111-1182011
FAZLIA M. DRITAСОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИОТ КАПИТАЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИДНО УНАПРЕДУВАЊЕПОЛИТИЧКА МИСЛА332011
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
FAZLIA M. DRITASISTEMI EVROPIAN MBI MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUTTHE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVË978-608-4573-22-7
FAZLIA M. DRITAKUFIZIMI I BARAZIS SOVRANE PËR ANTARSIM NË NATOSUNDIMI I LIGJIT DHE SIGURIA PUBLIKE FAKTOR NDIKUES PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK RAJONALGJILAN
FAZLIA M. DRITADEBATING SOVEREIGHNTY: SELF-ENCOUNTERS OF LIMITATION IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAWAFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINYCRAIOVA
FAZLIA M. DRITADEMOKRACIA DHE E DREJTA E VETOSUNIVERSALITY, GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWTETOVË
FAZLIA M. DRITANDIKIMI I NDËRMJETËSIMI PËR ZGJIDHJET PAQËSORE TË KONTESTEVE NDËRKOMBËTARESHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIATETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
FAZLIA M. DRITAORGANIZATAT NDËRKOMBËTAREARBËRIA DIZAJN2014978-60865668-1-4
FAZLIA M. DRITAZGJIDHJA PAQËSORE E KONTESTEVE NDËRKOMBËTAREARBËRIA DIZAJN2014978-608-65668-0-7

View publications by citation.

Publications, in process.