//Fatmire Isaki
Fatmire Isaki 2018-11-26T19:14:47+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ISAKI, FATMIREGLORIFICATION OF COMMONPLACE AND NATURE IN ROBERT BURNS'S THE COTTER'S SATURDAY NIGHT AD MY HEART'S IN THE HIGHLANDS AND NAIM FRASHERI'S BAGETI E BUJQESI KNOWLEDGE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PAPERS15.31503-150620161857-92
ISAKI, FATMIRETHE DEVELOPEMENT OF THE ENGLISH SONNET DURIN THE RENAISSANCE PERIODKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL19.31161-116920172545-4439
ISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLITINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY4195-19720171857-9485
ISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS ME SHEMBUJ NGA VEPRA KËNGËT E MILLOSAOSINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY3226-2302016
ISAKI, FATMIRETHE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE ALBANIAN BALLADS AND IN THE ANGLO-SAXON BALLADS: A COMPARATIVE APPROACHANGLISTICUM JOURNAL592-9620161857-8179
ISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS (ME SHEMBUJ NGA VEPRA “KËNGËT E MILLOSAOS”)INTERNATIONAL JOURNAL IN ALBANOLOGYVOL. 3 NO. 5-6226-2302016ISSN 1857-9485 (PRINT)
ISAKI, FATMIRETHE ASPECTS OF PERRY-LORD FOR POPULAR BALLADS, CONCERNING THREE ANGLO-SAXON BALLADS (SIR PATRICK SPENS, LORD RANDAL, THE WIFE OF USHER’S WELL). JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS NR. 2, VOL. 349-572015ISSN 2303-5528 (Print)
ISAKI, FATMIREZHVILLIMI I SONETIT ANGLEZ NE PERIUDHEN E RENESANSESKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO.3, VOL 191161-116920172545-4439 (PRINT), 1857-923X(E-VERSION)
ISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLIT INTERNATIONAL JOURNAL IN ALBANOLOGYNR. 4, VOL. 8195-1972017ISSN 1857-9485 (PRINT)
ISAKI, FATMIRETHE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE ALBANIAN BALLADS AND IN THE ANGLO-SAXON BALLADS: A COMPARATIVE APPROACHANGLISTICUM JOURNALVOL. 5, NR.592-962016e-ISSN 1857-8187 p-ISSN 1857-8179 DOI:
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ISAKI, FATMIREGLORIFICATION OF COMMONPLACE AND NATURE IN ROBERT BURNS'S THE COTTER'S SATURDAY NIGHT AD MY HEART'S IN THE HIGHLANDS AND NAIM FRASHERI'S BAGETI E BUJQESI ELEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KNOWLEDGE IN PRACTICEBANSKO, BULGARIA1857-92
ISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS ME SHEMBUJ NGA VEPRA KËNGËT E MILLOSAOSSEMINARI I IX NDERKOMBETARE I ALBANOLOGJISE LOKALJA DHE UNIVERZALJA NE KULTUREN SHQIPTARETETOVE, MAQEDONI1857-9485
ISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLITSEMINARI I X NDERKOMBETARE I ALBANOLOGJISE- LETERSIA SHQIPE NE SHEKULLIN XXTETOCE, MAQEDONI1857-9485
ISAKI, FATMIRETHE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH SONNET DURING THE RENAISSANCE PERIODFOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE THE POWER OF KNOWLEDGEAGIA TRIADA, GREECE2545-4439 1857-923X
ISAKI,FATMIRE THE ASPECTS OF PERRY-LORD FOR POPULAR BALLADS,CONCERNING THREE ANGLO-SAXON BALLADS SIR PATRICK SPENS, LORD RANDAL,THE WIFE OF USHER'S WELLFIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICSSARAJEVE, BOSNJE DHE HERCEGOVINEDOI: 10.14706/JFLTAL15232
ISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS (ME SHEMBUJ NGA VEPRA “KËNGËT E MILLOSAOS”)SEMINARI I IX NDERKOMBETAR I ALBANOLOGJISETETOVE
ISAKI,FATMIRETHE ASPECTS OF PERRY-LORD FOR POPULAR BALLADS, CONCERNING THREE ANGLO-SAXON BALLADS (SIR PATRICK SPENS, LORD RANDAL, THE WIFE OF USHER’S WELL). 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING & APPLIED LINGUISTICSSARAEVE, BOSNJE ISSN 2303-5528 (Print) ISSN 2303-6397
ISAKI, FATMIRETHE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH SONNET DURING THE RENAISSANCE PERIODXIV-TH INTERNATIONAL CONFERENCE THE POWER OF KNOWLEDGEAGIA TRIADA, SELANIK
ISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLITSEMINARI I X NDERKOMBETAR I ALBANOLOGJISETETOVE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.