//Qufli Osmani
Qufli Osmani 2018-10-12T09:59:16+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
OSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMTHE PREDICTIVE VALUE OF JOB SATISFACTION AND RELEVANT FACTORS IN PREDICTING OF COMMITMENT IN THE WORKPLACE, JOB INVOLVEMENT AND JOB OPPORTUNITY OF BANK EMPLOYEESACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES. MCSER PUBLISHINGVOL 4 NO 2168-1752015
OSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMVLERA PREDIKTIVE E KOMPONENTËVE STRUKTURORE TË SATISFAKCIONIT NË PUNË NË PARASHIKIMIN E ANGAZHIMIT, PËRFSHIRJES DHE MUNDËSISË PËR PUNË TE PUNONJËSIT NË BANKAKUMTESAT NGA KONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2015VOL 2555-5622016
OSMANI QUFLI, XHELADINI FATMIR, GASHI KUSHTRIMRAPORTI MES STILEVE TË TË MËSUARIT, NXËNIES DHE SUKSESIT MËSIMORUMYSVOL 21183-11912016
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, GASHI, KUSHTRIM, JONUZI MUHAMEDDYNAMIC PROFILE OF SUBCOMPONENTS OF JOB SATISFACTION IN FUNCTIONS OF THE JOB OPPORTUNITIES TO THE EMPLOYEES IN THE BANK4-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ANNOUNCEMENT – TETOVA: THE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANS TETOVË, R.M
OSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, JONUZI MUHAMEDSTILET E TË MËSUARIT TË MËSIMDHËNËSVE NË FUNKSION TË STILEVE TË TË MËSUARIT TË STUDENTËVEKONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS 2017” PRISHTINË
OSMANI QUFLI, SPAHIU BESNIKSTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË KONCEPTUALIZIMIT TË PROGRAMEVE TË EDUKIMITTHE ROLE OF EDUCATION AND SCIENCE IN CONTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION COUNTRIESULQINË MALI I ZI
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
OSMANI QUFLIMETODOLOGJIA E HULUMTIMIT SHKENCOR NË PSIKOLOGJIARBERIADESIGN2014

View publications by citation.

Publications, in process.