UT organizoi Kongresin ndërkombëtar IPSAT 2017

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit i Universitetit të Tetovës në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore Shkencore ,,Nobel” nga Republika e Turqisë organizuan Kongresin ndërkombëtar
image
UT organizoi Kongresin ndërkombëtar IPSAT 2017