Për informata më të hollësishme mund të drejtoheni te:

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Rektorat, zyra 224)

Koordinatore për programin ERASMUS +

Shpresa Ademi

shpresa.ademi@unite.edu.mk

Tel: + 389 44 356 514

Erasmus Policy Statement

Universitetet me të cilat kemi nënshkruar marrëveshje për mobilitet dhe trajnim, në kuadër të Programit Erasmus + :

Austri

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
University of Graz A GRAZ01 Filologjik www.uni-graz.at
Privater Studiengang fur das Lehramt fur
Islamische Religion an Pflichtschulen(IRPA), Wien
A WIEN69 Teologji, Shkencat Edukative www.irpa.ac.at

Gjermani

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
University of Würzburg D WURZBUR01 Gjuhët (gjermane,angleze), Histori www.uni-wuerzburg.de
Philipps – University Marburg, Marburg D MARBURG Gjuhë dhe letërsi gjermane https://www.uni-marburg.de/en/

Estoni

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
Narva College of the University of Tartu EE TARTU02 Pedagogji www.narva.ut.ee

Turqi

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
Pamukkale University, Denizli TR DENIZLI01 Mekatronikë www.pau.edu.tr/pau/en
Karadeniz Technical University, Trabzon TR TRABZON01 Shkencat Natyrore, Teknologji Ushqimore dhe Bujqësi www.ktu.edu.tr/en
Bezmialem Vakif University Stamboll TR ISTANBU40 Mjekësi, Farmaci dhe Infermieri www.bezmialem.edu.tr/en
Osmaniye Korkut Ata University, Osmanie TR OSMANIY01 Teknologji Ushqimore www.osmaniye.edu.tr/EN/
Sakarya University, Sakarya TR SAKARYA01 Gjuhët, Gazetari, Mjekësi, Shkencat Kompjuterike www.ebs.sakarya.edu.tr
Ondokuz Mayis University, Samsun TR SAMSUN01 Pedagogji www.omu.edu.tr
Necmettin Erbakan Universitesi, Konya TR KONYA 04 Stomatologji dhe Infermieri www.konya.edu.tr
Namik Kemal University, Tekirdag TR TEKIRDAG01 Ekonomi, Financa, Menaxhment Biznesi, Administratë, Religjion dhe Teologji, Matematikë www.nku.edu.tr
Kastamonu University, Kastamonu TR KASTAMO01 Filozofi dhe Etikë www.kastamonu.edu.tr
Izmir Katip Celebi University, Izmir TR IZMIR08 Stomatologji, Mekatronikë www.ikc.edu.tr
Trakya University, Edrene TR EDIRNE 01 Shkencat Sportive, Biznes, Administratë, Shkencat e Natyrës (Biologji, Kimi, Fizikë dhe Matematikë), Arkitekturë, Turizëm, Gjuhë dhe Letërsi Turke, Arte (Artet e Bukura dhe Muzikë), Mjekësi (Infermieri dhe Farmaci), Ekonomi. www.trakya.edu.tr
Istanbul University, Istanbul TR ISTANBU03 Përkthim dhe Interpretim (Gjuhë dhe Letërsi Turke) www.istanbul.edu.tr
Nigde University, Nigde, Turqi TR NIGDE01 Biznes Administratë, Ekonomi, Arkitekturë, Teknologji Ushqimore www.nigde.edu.tr
Inonu University, Malatya, Turqi TR MALATYA01 Teknologji Ushqimore www.inonu.edu.tr
Bozok University, Yozgat, Turqi TR YOZGAT01 Ekonomi, Gjuhët www.bozok.edu.tr
Hacettepe University, Ankara, Turqi TR ANKARA 03 Pedagogji, Infermieri, Gjuhë Turke (Cikli i dytë dhe tretë) www.hacettepe.edu.tr
Acibadem University, Stamboll TR ISTANBU27 Të Ushqyerit www.acibadem.edu.tr