Rumani

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
West University of Timisoara RO TIMISOA01 Filologji, Shkencat Kompjuterike www.uvt.ro
Universitatea Babes-Bolyai RO CLUJNAP01 Kimi, Biznes Administratë, Sport, Histori (Etnologji dhe Antropologji), Gjuhët, Shkenca politike, Psikologji, Sociologji www.chem.ubbcluj.ro
Banat’s University of Agricultural Science and Veterinery Medicine “King Michael I of Romania”, Timisoara, Rumuni RO TIMISOA03 Biznes Administratë, Drejtësi, Shkencat Matematike-Natyrore, Teknologji Ushqimore dhe Sport www.usab-tm.ro
Universitatea din Oradea, Oradea, Rumuni RO ORADEA01 Shkencat Sociale www.uoradea.ro
University of Bucharest, Bucharest RO BUCURES09 Psikologji, Filozofi, Matematikë, ICTs, Shkencat arsimore https://unibuc.ro/
“Gheorghe Asachi” Technical University of IASI, Iasi RO IASI05 Arkitekturë https://www.tuiasi.ro/
The “Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of IASI RO IASI03 Bujqësi, Prodhimi dhe përpunimi, Shkencat Natyrore

Bullgari

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo BG VELIKO 01 Sport, Edukatë Fizike, Shkenca Sportive www.uni-vt.bg
Medical University-Plovdiv BG PLOVDIV 02 Mjekësi www.meduniversity-plovdiv.bg
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bullgari BG BLAGOEV02 Filozofi, Shkencat Politike, Drejtësi, Sociologji, Psikologji, Ekonomi, Drejtësi, Artet, Muzik, Gjeografi, Fizikë, Kimi, Matematikë, Turizëm, Biznes dhe administratë, Marketing, Financa, ICTs, Shkencat edukative, Edukim parashkollor, Histori dhe Arkeologji, Gjuhë angleze dhe gjermane www.swu.bg
University for Architecture,Civil Engineering and Geodesy(UACEG),  Sofje, Bullgari BG SOFIA04 Gjeodezi , Gjeoinformatikë www.uacg.bg
Techincal University of Varna, Varna BG VARNA02 Bujqësi http://fs.tu-varna.bg/
“Angel Kanchev” University of Ruse BG ROUSSE01 ICTs https://www.uni-ruse.bg/en

Itali

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
Universita’ Degli Studi Del Molise I CAMPOBA01 Shkencat Kompjuterike, Artet dhe Shkencat Humane, Biznes Administratë, Drejtësi, Infermieri www.unimol.it
Universita’ Degli Studi Di Salerno, Itali I SALERNO01 Kimi www.unisa.it
Universita’ Degli Studi Di Bari Aldo Moro, Itali I BARI01 Drejtësi, Filozofi dhe Etikë www.uniba.it
Accademia Della Moda-Italian University of Arts and Design, Napoli,Itali I NAPOLI13 Grafik Dizajn www.accademiamoda.it
Fondazione Accademia di Belle Arti “P.Vannuci” or Academy of Fine Arts, Perugia, Itali I PERUGIA04 Artet e Bukura dhe Dizajn www.abaperugia.com
University of Foggia I FOGGIA03 Ekonomi, Drejtësi, Sport, Bujqësi, Shkencat humane https://en.unifg.it/
Universita degli Studi ‘G. d’Annunzio’- Chieti I CHIETI01 Mjekësi, Infermieri, Fizioterapi, Teknologjia ushqimore https://www.unich.it/
Universita degli Studi di CATANIA I CATANIA01 ICTs https://www.unich.it/

Poloni

EMRI I INSTITUCIONIT ERASMUS KODI DREJTIMI WEBFAQJA
University of Bialystok PL BIALYST04 Fizikë www.uwb.edu.pl
Adam Mickiewicz University, Poznan, Poloni PL POZNAN01 Gjuhë Shqipe, Gjuhë Maqedone www.poznan.uw.gov.pl
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wroclaw PL WROCLAW08 Edukatë Fizike (Shkenca Sportive), Fizioterapi dhe Turizëm www.en.erasmus.awf.wroc.pl
Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok, Sanok PL SANOK01 Infermieri, Pedagogji, Ekonomi https://up-sanok.edu.pl/en/
Poznan University of Life Sciences PL POZNAN04 Teknologji ushqimore dhe të ushqyerit https://www.puls.edu.pl/
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom PL RADOM01 Mjekësi https://uniwersytetradom.pl/