Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ISMAILI, ADNANON THE COHABITATION OF ORIENTA AND OXIDENT IN THE BALKANSIJSR1/8532-53820192319-7064
ISMAILI, ADNANZUSUF AND ZULEJHA IN ALBANIAN LITERATUREIJEL6/617-3020162249-6912
ISMAILI, ADNANINTERTEXTUALITY OF PERSIAN AND ALBANIAN LITERATURE - STUDY SAMPLE: QURAN NARRATIVE OF JUSUF AND ZULEJHAIJRHAL11/591-10020172347-4564
ISMAILI, ADNANINTERFERIMET LETRARA PERSO-SHQIPTARE, ANALIZË KRAHASIMTARE MBI SHEMBULLIN E RRËFIMIT KURANOR TË JUSUFIT DHE ZELIHASËPHILOSOPHICA491-9720171857-9272
ISMAILI, ADNAN IZETI, METINMODERNIZIMI DHE SFIDAT E DISKURSIT FETARUNIVERS1721-3720162414-8784
ISMAILI, ADNANUSKUP'TEKI ISLAMI KIMLIGIN ZOK EDILMESIBALKANLARDA ISLAM - MIADI DOLMAZAN UMUT481-992016978-605-9642-15-6
ISMAIL, ADNANHISTORIA ISLAME NË LETËRSINË SHQIPE - HISTORIA E JUSUFIT A.S.IRCICA517-5322015
ISMAILI, ADNANZHBËRJA E IDENTITETI ISLAM NË SHKUP - NËNTËDHJETË VJETORI I RRËNIMIT TË XHAMISË BURMALISCUPI1292-1002015
ISMAILI, ADNANORIENTALIZMAT E GJUHËS SHQIPE ME ETIMOLOGJI ARABEPHILOSOPHICA1214-22020141857-9272
ISMAILI, ADNANJUSUFI DHE ZELIHAJA NË LETËRSINË SHQIPEDRITA E JETËS1479-952012
ISMAILI, ADNANBALKANS AS A SPACE OF COOPERATION BETWEEN ORIENTAL AND OCCIDENTAL CULTURE: A CASE OF COEXISTENCE OF ARABISMS IN THE ALBANIAN LANGUAGEPHILOSIPHICA9/59-1620181854-9272
ISMAILI, ADNAN.ALIYA’NIN ARNAVUTÇA KONUŞTOĞU ZAMANLARDAHECENO. 229 / VOL. 32016
ISMAILI, ADNAN.RIZBULIMI I MEHMET AKIF ERSOJITMEHMET AKIF MILLI MUCADELE VE ISTIKLAL MARŞI222011
ISMAILI, ADNAN.NGA GAZEMISTANI NË SARAJEVË: RIKTHIMI NË BALLKANARASTɪRMA RAPORLARI2010
ISMAILI, ADNAN. JUSUFI DHE ZULEJHAJA NË LETËRSINË SHQIPESHQYRTIME ALBANOLOGJIKE2004
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ISMAILI, ADNANUPOTREBA ARABIZAMA U ALBANSKOM JEZIKU NA PODRUÇJU MAKEDONIJELANGUAGE LITERATURE CULTURE - STATUS AND TRENDS AT THE BEGINNING OF TWENTY FIRST CENTURYNOVI PAZAR
ISMAILI, ADNANKALITELI YUKSEK OGRETIM PERSPEKTIFLERI AÇISINDAN TURKIYE VE BALKANLARYUKSEKOGRETIM PERSPEKTIFINDEN TURKIYE VE BALKANLARIN GELECEGIÇANAKKALA
ISMAILI, ADNAN BAKI, SULEJMANBALKANLARDA DOGU DILLERI BOLUMU ALANINDA UNIVERSITE KURSLERIN AÇILMASI - TETOVA UNIVERSITESI DOGU DILLER BOLUMU ORNEGIBALKANLARDA TURKOLOJININ DUNU BUGUNU VE GELECEGI ÇALISTAYIEDRENE
ISMAILI, ADNANAL-DAWAFIU AL-KADIMETU WE AL-HADEETHATU FI AL-TALEEMI AL-LUGATI AL-ARABIYYETI FI AL-BALKAN - MOTIVET PËR MËSIMIN E GJUHËS ARABE NË BALLKAN NË TË KALUARËN DHE SOTETTEGAHAT HADEETHATU FI TALEEMI AL-ARABIYYETI LUGATEN THANIYETEN - DREJTIMET BASHKËKOHORE PËR MËSIMIN E ARABISHTES SI GJUHË E DYTËRIJAD
ISMAILI, ADNANBALKANLAR VE ISLAM: GEÇMISI ESASLI BIR SEKILDE ANLAMAKBALKANLAR VE ISLAM -BALKANLARDA ISLAM DINI VE KULTUREL HAYAT-STAMBOLL2020
ISMAILI, ADNANALIYA IZZETBEGOVIÇ MEFKURESININ ARNAVUT DUNYASINA TASIYICI UNSURLARIDOGU-BATI ARASINDA ALIYASTAMBOLL
ISMAILI, ADNANSULTAN MEHMET RESAD'IN RUMELI'YE SEYAHATI VE ARNAVUT HALKI UZERINDEKI ETKILERISULTAN V. MEHMET RESAD VE DONEMIANKARA
ISMAILI, ADNAN IZETI, METINMODERNIZIMI DHE SFIDAT E DISKURSIT FETARMENDIMI ISLAM BASHKËKOHOR: ZHVILLIMI DHE PERSPEKTIVATIRANË
ISMAILI, ADNANNËNTËDHJETË VJETORI I RRËNIMIT TË XHAMISË BURMALI NË SHKUPJETA SHOQËRORE E SHQIPTARËVE NË SHKUP DHE RRETHINË NDËRMJET DY LUFTËRAVE BOTËRORESHKUP
ISMAILI, ADNANHISTORIA ISLAME NË LETËRSINË SHQIPE - HISTORIA E JUSUFIT A.S.QYTETËRIMI ISLAM NË BALLKANSTAMBOLL
ISMAILI, ADNAN.KONTRIBUTI I SAMI FRASHËRIT PËR GJUHËSINË DHE NDIHMESA E TIJ PËR STANDARTIZIMIN E GJUHËS SHQIPE110 VJETORI I VDEKJES SË SAMI FRASHËRITPRISHTINË
ISMAILI, ADNAN.HISTORIA ISLAME NË GJUHËN SHQIPE- HISTORIA E JUSUFIT (A.S), SIMPOZIUMI I DYTË NDËRKOMBËTAR- QYTETËRIMI ISLAM NË BALLKANISTAMBUL
ISMAILI, ADNAN.ZHBËRJA E IDENTITETIT ISLAM NË SHKUP- 90 VJETORI I RRËNIMIT TË XHAMISË BURMALISHQIPTARËT E SHKUPIT ME RRETHINË NË MES DY LUFTËRAVE BOTËRORESHKUP
ISMAILI, ADNAN.ORIENTALIZMAT E GJUHËS SHQIPE ME ETIMOLOGJI ARABEKONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT FILOZOFIK-USHTTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BASHKAUTOR - ADNAN ISMAILIKAPITULLIN: AL-LUGATU AL-ARABIYYETU FI GUMHOURIYYETI MACEDONIYA - GJUHA ARABE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË - NGA LIBRI: AL-LUGATU AL-ARABIYYETU FI ENHAI AL-ALEM - GJUHA ARABE NËPËR BOTËKING ABDULLAH BIN ABDULAZIZ INTERNATIONAL CENTER FOR THE ARABIC LANGUAGE2019
ISMAILI, ADNAN& LATA, ZIBER. ARABISHTJA BASHKËKOHORE IV2016
ISMAILI, ADNAN. ARABISHTJA BASHKËKOHORE I2016

View publications by citation.

Publications, in process.