Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
XHAFERI, SEADIN DHE QERIMI, TEUTADOBIA FISKALE E TATIMEVE EKOLOGJIKEVALUTA 608-092007
XHAFERI, SEADIN & QERIMI, TEUTATATIMET EKOLOGJIKE SHPËTIM PËR AMBIENTIN JETËSORVALUTA 408-092007
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
QERIMI- SADIKU, TEUTA“NDIKIMI I EMIGRACIONIT DHE REMITANCAVE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK”THE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANS TETOVË
IMERI- JUSUFI, BUKURIJE DHE QERIMI- SADIKU, TEUTA“EFEKTET NGA INTEGRIMI I MUNDËSHËM I BURSËS SË MAQEDONIS Ë“FAKTORËT E MJEDISIT, SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK TETOVË
QERIMI-SADIK, T DHE IMERI- JUSUFI, BAPLIKIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT NË MAQEDONIFAKTORËT E MJEDISIT, SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK TETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.