//Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

2018-05-29T03:01:53+00:00 Shkurt 08, 2018|
Universiteti i Tetovës shpall:
KONKURS
për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e TetovësPër më tepër, shkarko dokumentin më poshtë…

Shkarko