Lënda: Njoftim për formularin e kërkesës dhe ankesave pas shpalljes së rezultateve të provimeve

 

 

Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa