Njoftim

2019-01-25T17:13:38+00:00 Janar 25, 2019|

Lënda: Njoftim për formularin e kërkesës dhe ankesave pas shpalljes së rezultateve të provimeve

 

 

Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa