Lënda: Njoftim për organizimin e afatit të provimeve në ciklin e tretë