Lënda: Thirrje për pjesëmarrje në SHKOLLA E OHRIT E SË DREJTËS NATYRORE me temë: „Sfidat e reformave në sistemin juridik, politik dhe të sigurisë“

 

Shkarko: Njoftim16052019