Shkarko: Disertacioni i doktoraturës së kandidatit Besnik Rameti