//Njoftim për afatin e janarit (i përditësuar) – Cikli II