Qendra Akademike e Bavarisë BAYHOST për Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore e rihap konkursin për bursa për kurse të gjuhës gjermane, për  studentë dhe akademikë me njohuri themelore të gjuhës gjermane (së paku niveli B1), nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Serbia, Sllovenia dhe Ukraina.

Bursat përfshijnë pagesë të plotë të kursit, akomodim dhe  ushqim.

Afati i fundit për aplikim është deri më 25 mars 2019.

Informata të tjera, që kanë të bëjnë me kurset verore dhe procedurën e aplikimit, mund t’i gjeni në adresën vijuese:

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

ose drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë – UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I.