Fondacioni Friedrich Ebert jep bursë studimi për studentë gjermanë dhe të huaj dhe kandidatët për doktoratë. Studentët kanë të drejtë të aplikojnë në çdo drejtim, të cilët dëshirojnë të studiojnë në Gjermani, të jenë të përkushtuar për vlerat e demokracisë sociale dhe të jetojnë prej tyre.
Bursat u jepen studentëve me performansë të lartë dhe përfshijnë programe gjithëpërfshirëse për të ndihmuar në rritjen e kompetencave shoqërore dhe aftësive akademike të kandidatëve.
Mbështetja individuale nga një pedagog ndërlidhës në vend është një përfitim tjetër i sponsorizimit, çdo vit mbi 40 studentëve u jepen sponsorizime të FES.
Afati për aplikim është në vazhdueshmëri.
Për më shumë informacione dhe mënyrën e aplikimit për bursë, ju lutemi ta vizitoni faqen zyrtare të internetit: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=31&subjectGrps=&daad=&q=&page=2&detail=10000153