Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhje të mësimdhënësve në thirrje të titulluara në njësitë e Universitetit të Tetovës.

Për më tepër, shkarko dokumentet:

Konkurs04052022_1