//Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

2018-05-29T03:01:36+00:00 Shkurt 12, 2018|
Universiteti i Tetovës shpall:
KONKURS
për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës

Për më tepër, shkarko dokumentin më poshtë…

Shkarko