Universiteti i Tetovës shpall:
KONKURS
për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës

Për më tepër, shkarko dokumentin më poshtë…

Shkarko