Universiteti i Tartu-së në Estoni ju mirëpret të Universitetin Veror Ndërkombëtar. Të gjitha programet  verore janë të bazuara në kurrikulën MA në gjuhën angleze.

Shumë nga programet verore ofrojnë mundësi unike për të parë disa qytete në Estoni pasi që javët e studimit janë të organizuara në vende të ndryshme. Për më tepër, disa nga programet organizohen edhe në vende të ndryshme të Evropës.

Programet që ofrohen si dhe informacione të tjera më të detajuara i gjeni në linkun në vazhdim:

https://www.ut.ee/en/studies/international-summer-university-0