ML Components GmbH, distributor i komponentëve elektronikë, ofron punë praktike (internship) për studentë nëpërmjet programit Erasmus + ose në mënyrë të pavarur, në këto fusha: shitje, blerje, kontabiliteti, burime njerëzore, IT dhe marketing.
Selia e kompanisë gjendet në Mainz të Gjermanisë. Përveç kësaj, ajo posedon edhe filial në ishullin e Maltës, të quajtur BD Electronics.
Ky internship paraqet një mundësi për studentët që t’i zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, të bëhen ekspertë për të negociuar dhe për të takuar persona të rinj në një ambient miqësor dhe mikpritës me një atmosferë të mrekullueshme pune.
Për të aplikuar për këtë punë praktike (internship), studentët mund të dërgojnë CV-të dhe një letër motivimi në: recruitment@mlcomponents.com.
Më shumë informacione mund të gjeni në faqen zyrtare të kompanisë:
http://www.mlcomponents.com/
Mund të kontaktoni përmes e-mail-it: isabelle.l@mlcomponents.com ose drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë – UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I.