Shkarko: Disertacioni i doktoraturës së kandidatit Sedat Kryeziu