Lënda: Njoftim për organizimin e afatit të provimeve në ciklin e tretë të studimeve-studimet e doktoraturës, vërtetimin e semestrit veror dhe rregjistrimin e semestrit dimëror.