//Njoftim për afatin e provimeve të rikualifikimit