/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për afatin e rregullt të janarit 2018/19, kushtet dhe kriteret e paraqitjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit veror 2018/19      

2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim     Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për ndryshimin e mënyrës së studimeve nga e rregullt me korrespondencë dhe anasjelltas në semestrin veror 2018/19.    

1112, 2018

Buletini nr. 138

Dhjetor 11, 2018|Njoftime|

Fakulteti i Arteve Fakulteti Filologjik Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore Kundërshtim ndaj referatit në Fakultetit të Arteve Përgjigje e kundërshtimit ndaj referatit në Fakultetit të Arteve