/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
1709, 2018

Buletini nr. 134

Shtator 17, 2018|Njoftime|

Raport për vlerësimin e punimit të doktoraturës Kundërshtim ndaj referatit për zgjedhjen e një mësimdhënësi në Fakultetin e Arteve Përgjigje e Kundërshtimit ndaj referatit për zgjedhjen e një mësimdhënësi në [...]

3108, 2018

Buletini nr. 132

Gusht 31, 2018|Njoftime|

Fakulteti Ekonomik Fakulteti Filologjik Fakulteti i Arteve Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Fakulteti i Shkencave të Zbatuara Fakulteti Juridik Fakulteti Pedagogjik