/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
0705, 2018

Buletini nr. 129

Maj 7th, 2018|Njoftime|

Referatet për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve, në bazë të konkursit të datës 31.01.2018. Fakulteti Ekonomik Fakulteti Filologjik Fakulteti Filozofik Fakulteti i Arteve Fakulteti i Bujqesise dhe Bioteknologjise Fakulteti i Shkencave te [...]