Universiteti i Tetovës shpall:
KONKURS

për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës

Për më tepër, shkarko dokumentin: Konkurs05052018