Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike – psikologjike dhe metodike në Fakultetin Pedagogjik në Tetovë
Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Rikualifikim – 2021/22