Lënda: Njoftim për ndryshimin e mënyrës së studimeve për semestrin dimëror 2018/19.