Referatet për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve, në bazë të konkursit të datës 31.01.2018.