/Konkurse (Qendra për Karrierë)

Bursa Ndërkombëtare Parlamentare

Bundestagu gjerman së bashku me Universitetin Freire, Universitetin Humboldt dhe Universitetin Teknik të Berlinit ndan çdo vit rreth 120 bursa për të diplomuarit e rinj nga 42 vende. Programi zgjat çdo vit nga 1 marsi deri më 31 korrik. Nëse vini nga Evropa Qendrore, Lindore [...]

2018-11-13T15:28:21+00:00 Nëntor 13, 2018|

Konkurs – MASH

KONKURS Për ndarjen e bursave për studentët e rregullt të regjistruar në studime deridiplomike të ciklit të parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet për arsim sipëror në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2018/2019 Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2018/2019 [...]

2018-11-01T15:27:45+00:00 Nëntor 01, 2018|

Shkolla për lidership, të folurit publik dhe debat

Shkolla për lidership, të folurit publik dhe debat përfshin një trajnim të mirëfillte dhe serioz. Ajo paraqet një mundësi për shtrirje të horizonteve, krijimin e njohjeve të reja, krijimin e mendimit kritik dhe përvojës së marrjes së përgjegjësive. Ky program është dedikuar për profesionistë [...]

2018-10-26T16:04:44+00:00 Tetor 26, 2018|

Shkolla dimërore ‘’Delighful Istanbul Winter School’’

“Delightful Istanbul Winter School” në kuadër të Universitetit Aydin të Stambollit shpall programin për shkollën dimërore 2019! Në periudhën prej 13 deri më 25 janar përmes “Delightful Istanbul Winter School” është paraparë një program i mrekullueshëm dhe lëndë interesante, ndërsa studentët mund të zgjedhin [...]

2018-10-25T09:51:52+00:00 Tetor 25, 2018|

Thirrje për aplikim

Multikultura shpall: Thirrje për aplikues nga akademia për vullnetarë, duke filluar nga data 12.07.2018. Të rinjtë, gjatë periudhës tremujore, do të kenë mundësinë të fitojnë njohuri të reja lidhur me sipërmarrësinë, avokatësinë, aktivizmin, artet dhe zejet, të drejtat humane, fjalën e lirë si dhe të [...]

2018-07-09T09:19:08+00:00 Korrik 06, 2018|

Konkurs – ELEM

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes  SHA Elektranat e Maqedonisë (ELEM) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur: Konkurs për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten: Studentë të rregullt të Fakultetit përkatës, [...]

2018-06-23T16:08:44+00:00 Qershor 19, 2018|